ДОКУМЕНТЫ
 
 
Договор вязки:   /dogovor_vjazki.doc
 
 
Договор аренды породистой собаки:  /dog_arendi.doc 
 
 
Договор купли-продажи породистого щенка (собаки):  /Dogovor.doc
 
 
 
 ПОЛОЖЕНИЯ
 

Витяг з Племінного положення:


Початок племінного використання собаки має бути не раніше
досягнення віку:
для декоративних та дрібних порід 15 місяців,
для середніх і великіх порід 18 місяців,
для молоссів грубого та сирого типу конституції 20 місяців.

Дозвіл на племінне використання може бути отриманий у віці від
9 місяців (на виставці / плем-огляді починаючи з класу Юніорів),
і має силу до кінця поточного року.

Для подовження племінного використання собака має проходити
племінний огляд щорічно.

Єкстер’єрна оцінка має бути не нижча за “Відмінно” для племінних
псів і не нижча за “Дуже добре” для племінних сук.

Дозвіл на племінну діяльність собак, що мають суттєві недоліки,
надається відповідальним за племінну роботу кінологом двічі з
двома різними партнерами з метою виявлення подібних недоліків
у потомства. У разі виникнення в приплідах таких самих недоліків,
надалі собака має бути виключена з племінного використання.

З метою збереження кращих якостей генетичного потенціалу
племінна сука може приносити приплід не частіше 3-х разів за 2 роки;
племінного пса рекомендовано злучати не більше, ніж з 4-ма суками
на місяць. В кожному окремому випадку можливість більш
інтенсивного використання розглядається з оглядом на фізичний стан
та високу племінну цінність для породи.

Племінні собаки мають бути своєчасно щеплені від основних
інфекційних хвороб, та звільнені від паразитів, але не пізніше,
ніж за місяць до поточної злучки.

Власники мають реєструвати кожну злучку собак у кінологічному клубі
для отримання цуценятами племінних документів (метричних свідоцтв).

Цуценята отримують метричні свідоцтва у віці від 45 днів за умови
огляду приплоду відповідальним кінологом та належному стані
утримання, догляду та годування, а також  зовнішньому вигляді, та вазі,
що відповідає вимогам рекомендованих показників для породи.

Щоб запобігти непорозумінням, домовленість про розрахунки за
використання племінного пса має бути складена у письмовому вигляді
та підписана власниками обох собак. Примірники відповідної форми,
з урахуванням можливих виглядів розрахунків, надаються у
кінологічному клубі.


 

Всемирный Кинологический Альянс

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ  ВКА  
 

1.Общие положения
Решением руководства Всемирного Кинологического Альянса (ВКА) установлены единые правила для использования системы судейства, классификация выставок и их проведение, группы пород и др.
Все организации которые являются членами ВКА, обязуются перейти на новую выставочную систему с 01.01.2012 г. и закончить переход не позже 01.01.2013 г. Вступающие в ВКА организации будут иметь один год на осуществление перехода с их системы на систему ВКА.
2. Классификация выставок.
2.1. По своему рангу выставки бывают:
2.1.1 Мировые - право на проведение такой выставки дает руководящий орган ВКА.
2.1.2. Секционные (Европа, Южная Америка, Азия и т.д.)- право на проведение такой выставки дает руководящий орган ВКА и координатор отделения.
2.1.3. Международная - с правом присуждения титула кандидат в международные чемпионы (А-САСІВ).
2.1.3.1.Международные выставки – круг Кубка Мира с правом присуждения титула кандидат в чемпионы мира (в соответствии с регламентом по организации Мировых и секционных кубков и чемпионатов) Право на проведение таких выставок дает руководящий орган ВКА.
2.1.3.2.Международные выставки- круг Секционного чемпионата с правом присуждения титула кандидат в чемпионы секции (Европа, Азия, Южная Америка и т.д.) – организуется в соответствии с регламентом по организации Мировых и секционных кубков и чемпионатов. Право на проведение таких выставок дают руководящий орган ВКА и координатор соответствующего отделения.
2.1.4. Национальные - с правом присуждения титула кандидат в национальные чемпионы
2.1.5. Региональные - с правом присуждения титула кандидат в чемпионы клуба / региональной организации
2.1.6. Любительская - без присуждения титулов
2.1.7. Транснациональные - с правом присуждения титула национальный чемпион больше чем одного государства; организуются совместно двумя или более национальными организациями.
2.2. По количеству принимающих участие пород выставки бывают:
2.2.1. Всепородные
2.2.2. Клубные по группам
2.2.3. Клубные для одной или нескольких пород
2.1.4. Монопородные
2.3. Другие типы соревнований по экстерьеру : каждая организация имеет право по своему усмотрению организовывать и других типов состязаний по экстерьеру, например: племенной смотр, смотр питомников, чемпионат чемпионов и др. В случае если организация желает придать таким мероприятиям международную популярность, то она обязана зарегистрировать регламент на проведение, присуждение оценок и титулов в ВКА. На этих типах соревнований не разрешается присуждать общепринятые титулы ВКА по п.4
3. ОБЯЗАТЕЛЬНЬІЕ КЛАССЬІ И ОЦЕНКИ
3.1. Выставки любого ранга должны проводится как минимум по следующим классам:
3.1.1. бэби - с 3 м. по 6 м.
3.1.2. щенки - с 6 м. по 9 м.
3.1.3. юниоры - с 9 м. по 18 м.
3.1.4. юные чемпионы - с 9 м. по 18 м. (собаки с сертификатом юного
чемпиона, национальный или международный)
3.1.5. открытый класс - с 18 м. по 8 лет.
3.1.6. рабочий класс – собаки с рабочим сертификатом (охотничьи испытания, спортивн. дисциплины и др.)
3.1.7. чемпионы - собаки с сертификатом национального или международного чемпиона.
3.1.8. ветераны - от 7 лет.

3.1.9. ветераны чемпионы – собаки с сертификатом национального или международного чемпиона-ветерана)
3.2. По желанию организаторов могут быть установлены и другие классы, например:
"Победители" - для собак имеющих один титул (кандидат в чемпионы)
"Почетный класс" - для собак которые чемпионы двух и более стран
"Юные юниоры" – с 9 до 12 м.
"Старшие юниоры" – с 12 до 15 м.
"Промежуточный"(«Молодых собак») – с 15/18 до 18/24 м.  И т.д.
Каждая организация несет ответственность о своевременном и полном уведомлении заграничных участников выставок о классах на выставках этой организации и об распределении заявленных участниками собак по классам соответственно возрасту, наличие чемпионских сертификатов и т.д.
3.3. На выставке каждая собака имеет право участвовать только в одном классе.
3.4. В классе собак до 9 мес. присуждаются следующие оценки:
3.4.1. Очень перспективный - собаки без видимых дефектов и недостатков, с хорошей перспективой развития.
3.4.2. Перспективный - собаки с хорошей перспективой развития, но с небольшими недостатками.
3.4.3. Неперспективный - собаки в плохой кондиции или с недостаточным развитием, с видимыми недостатками.
3.5. В классах собак, начиная с 9 мес. присуждаются следующие оценки:
3.5.1. Отлично - собаки без отклонений по стандарту, высокого качества, без недостатков и дефектов.
3.5.2. Очень хорошо - собаки без отклонения по стандарту, с небольшими недостатками.
3.5.3. Хорошо - собаки без дефектов, но с видимыми недостатками, не подходящие для племенного разведения.
3.5.4. Удовлетворительно - собаки с серьезными недостатками.
3.5.5. Неудовлетворительно - собаки которые имеют очень серьезные недостатки и не соответствуют стандарту породы.
3.5.6. При всех выше перечисленных оценках имеются ввиду экстерьерные качества собаки по стандарту породы, при условии что собака позволила судье себя осмотреть.
3.6. Во всех классах могут быть даны оценки :
3.6.1. Дисквалификация - собака с пороками или с явными отклонениями от стандарта до такой степени, что не может позволить оценить ее как представителя породы, или собака которая проявляет агрессивность по отношению к судье или другим людям и животным до такой степени, что ее присутствие на ринге не безопасно.
3.6.2. Без оценки - собака, которая не позволяет себя осмотреть (не показывает зубы, семенники, не позволяет трогать себя, очень агрессивная, пугливая); собака которая убежала с ринга во время судейства.
4. КАНДИДАТ-ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЬІ В СИСТЕМЕ ВКА
4.1. Все общепринятые титулы всей системы ВКА присуждаются только по указанным правилам. Все организации, которые являются членами ВКА, должны признавать полученные общевалидные титулы собак и заносить их в родословные потомкам этих собак. Если возникли сомнения по поводу полученных титулов собаки, посылается запрос в организацию, которая их утвердила.
4.2. Каждая организация, член ВКА, имеет право регламентировать и использовать специфические только для этой организации титулы. Если организация хочет, чтоб титул признавался другими членами ВКА и вносился в родословные собак, она должна внести регламент вручения титула в центральный офис ВКА.
4.3. Общевалидные, для всей системы Альянса, кандидаты в чемпионы:
4.3.1.Кандидат в национальные чемпионы государства (A-CAC: Alianz Candidat At Champioship) – присуждается на выставках национального (и международного) уровня, его получает каждая собака, получившая первое место и оценку Отлично в своем классе, в классах минимум с 15 месяцев (бэбики,
щенки, юниоры и ветераны такого титула не получают). В случае, если первые две собаки в классе равноценные по качеству, судья имеет право присудить два первых места и два титула САС,тогда обе собаки победители выходят на сравнение за „лучший представитель пола”.
4.3.2. Кандидат в международные чемпионы (A-CACIB : Alianz Candidat at Championship – International Beauty) - присуждается лучшей собаке каждого пола, выбирается из победителей в классах с 15 м. В каждой породе каждому полу присуждается только 1 САСІВ (его получают лучший кобель и лучшая сука), за исключением пород где экспертиза проходит отдельно по окрасам и это четко указано в стандарте (например - немецкий дог)
4.3.3. Резерв кандидата в национальные чемпионы – титул может быть присужден только собаке получившей оценку отлично 2 в классе, где отлично 1 присужден А-САС. Три титула резерв А-САС равняется одному титулу А-САС, обмен возможен только один раз на каждое чемпионство. Собаки занявшее второе место и получившие резерв титул не принимают участие в дальнейшем сравнении.
4.3.4. Резерв кандидат в международные чемпионы может быть присужден собаке, занявшей второе место при сравнении за А-САСІВ. Титул по своей сути имеет только декоративные функции и не дает никаких льгот (и не подлежит обмену).
4.3.5. Кандидат в клубные чемпионы
4.3.6. Кандидат в юные национальные чемпионы - этот титул может быть присужден собаке, получившей оценку отлично 1 в классах от 9 до 24 мес.
4.4. Получение каждого из указанных в 4.3. титулов, подтверждается сертификатом, выданным организацией, организовавшей выставку на которой получен этот титул. В сертификате должно быть указаны данные собаки (кличка, порода, № родословной, владелец), а также ранг выставки на которой получен титул, дата проведения, фамилия судьи.
4.5. На сравнение за титул „Лучшая собака в породе” участвуют собаки только в классах с 15 м.до 8 лет. Соревнуются собаки только получившие оценку отлично 1 в своем классе, соответственно право в борьбе за титул не может перейти к другой собаке если собака которая получила 1 отлично отсутствует.
4.5.1. Организация которая организует выставку, определяет правила
получения титула победитель породы на выставке ранга до Национальная
включительно. Как минимум это победители лучший кобель и сука, как максимум - победители в каждом классе.
4.5.2. На выставках ранга Международная за титул сравниваются только 2 собаки кобель и сука, получившие А-CACIB.
4.5.3. В классах бэби, щенков, юниоров, ветеранов победители кобель и сука сравниваются между собой на определение лучшей собаки этого класса, и выходят на сравнение за Лучшую собаку этого класса на выставке (БЭСТ)
4.6. Победитель породы участвует в сравнении на Победитель группы, право на участие не может быть передано другой собаке.
4.7. Победитель группы выбирается из всех победителей пород из данной
группы. Победитель группы соревнуется за титул победитель выставки. Право на участие не может быть передано другой собаке.
4.8. В случае попытки передачи права на участие в конкурсе другой собаке или же подмены собаки, организаторы выставки могут дисквалифицировать собаку или предложить ее/ ее владельцев к более серьезному штрафу.
4.9. ПОБЕДИТЕЛЬ КРУГА КУБКА МИРА и ПОБЕДИТЕЛЬ КРУГА СЕКЦИОННОГО
ЧЕМПИОНАТА: Титул вручается на сертификатных выставках Кубок Мира и Секционный чемпионат, как указано по соответствующим регламентам. Титул не имеет „резерва” и не подлежит обмену.
5. ОБЩЕПРИНЯТЬІЕ ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ ВКА
5.1. Все общепринятые титулы во всей системе ВКА оформляются только по правилам ВКА. Организации в ВКА должны признавать полученные общевалидные титулы собак и вносить их в родословные потомков этих собак. Если возникли сомнения по поводу полученных титулов собак, посылается запрос в организацию которая их выдала.
5.2. Каждая организация, член ВКА, имеет право регламентировать и использовать специфические только для этой организации титулы. Если организация хочет, чтоб титул признавался другими членами ВКА и вносился в родословные собак, она должна внести регламент вручения титула в центральный офис ВКА.
5.3. Если идет речь о титулах, объединяющих чемпионства нескольких стран, то регламент на их получение должен быть согласован (и утвержден) всеми организациями стран, чьи чемпионства входят в состав этого титула (примерно – Чемпион Балтийских стран). Регламент на вручение титула вносится в центральный офис ВКА.
5.4. Общевалидные чемпионские титулы действующие во всей системе ВКА:
5.4.1. национальный чемпион (конкретной страны) – для получения титула нужны три сертификата А-САС из одного и то же государства, присужденных не менее двумя судьями. Если в данном государстве есть более чем одна организация в составе ВКА, то на титул признаются А-САС из всех этих
организаций.
5.4.1.1. Собаки, которые имеют титул чемпиона другой страны, становятся чемпионом данной страны, получив 1 титул А-САС.
5.4.1.2. Получение титула Национальный чемпион не может быть связано с другими требованиями – например, получение рабочего или охотничьего сертификата и не являеться допуском в племенную деятельность.
5.4.1.3. Каждая национальная организация имеет право выдавать сертификат национального чемпиона при условии, что соблюдены все правила получения.
5.4.1.4. Одна собака может стать чемпионом страны больше чем один раз, продолжая соблюдать все условия (т.е. получив новых три А-САС из того же государства)
5.4. ИНТЕРЧЕМПИОН (Международный чемпион) – для получения титула нужны три сертификата А-САСІВ, присужденные в не менее двух разных государствах и двумя судьями.
5.4.1. Сертификат интерчемпиона выдается только организацией, членом которой является региональный координатор секции, и на нем должна стоять подпись координатора.
5.4.2. Ежемесячно списки с новыми интерчемпионскими сертификатами отправляются в центральный офис ВКА и имена собак публикуются на сайте.
5.4.3. Собака может стать интерчемпионом больше одного раза при условии соблюдения п. 5.4 и если титулы A-CACIB получены в различных странах от тех, где она закрыла титул в прежний раз.
5.5. Мультичемпион - для получения титула надо закрыть титул интерчемпион и чемпион трех стран.
5.5.1. Сертификат мультичемпиона оформляется только организацией, членом которой является региональный координатор секции, и на нем должна стоять подпись координатора.
5.5.2. Ежемесячно списки с новыми мультичемпионскими сертификатами отправляются в центральный офис ВКА и имена собак публикуются на сайте.
5.5.3. Собака может стать мультичемпионом больше одного раза при условии соблюдения правил 5.5 и если наличествуют новые титулы интер- и чемпион 3 стран не из тех государств, какие использовались на
оформление прежнего мультичемпиона.
5.5.4. Юный национальный чемпион - необходимо получить три сертификата юниорских А-САС (кандидат в юные чемпионы государства) от двух различных судей.
5.5.4.1. Собаки которые имеют титул чемпиона другой страны, становятся чемпионом данной страны получив 1 титул юный А-САС.
5.5.4.2.Сертификат юного национального чемпиона выдается организацией из соответствующего государства, членом ВКА.
5.6. Юный международный чемпион - необходимо получить три сертификата юный национальный чемпион из трех разных государств.
5.6.1. Сертификат юного международного чемпиона оформляется только организацией, членом которой является региональный координатор секции, и на нем должна стоять подпись координатора.
5.6.2. Ежемесячно списки с новыми сертификатами юного международного чемпиона отправляются в центральный офис ВКА. и публикуются на сайте.
5.6.3. Собака может стать больше одного раза юным международным чемпионом с тремя новыми сертификатами кандидат в Юные чемпионы из трех других государств.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ВЬІСТАВОК
6.1. Даты для проведения выставок ранга Национальная объявляют национальные организации которые проводят выставку, не позднее чем за 90 дней до выставки.
6.2. Даты для проведения выставок ранга Международная объявляют в ВКА не позднее до 30.01 календарного года. Без разрешения от координатора и центрального офиса ВКА выставки такого ранга проводиться не могут.
6.3. Проведение выставок ранга международная в один и тот же день разными клубами в составе ВКА, не разрешается в том случае, если расстояние от места до места меньше 500 км.; 300 км. если выставка национальная. Право на проведение выставки получает, тот кто первый заявил дату.
 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СУДЕЙ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ:

 

І. СУДЬИ В КИНОЛОГИИ – ЭКСПЕРТЬІ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ

1. „Судья в кинологии – эксперт по экстерьеру” („судья”) в смысле этих положений является лицо, у которого есть право проводить экспертизу экстерьера собак, как минимум для одной породы.

2. Судьи в кинологии Всемирного Кинологического Альянса (ВКА) являются послами Альянса, распространителями его духа и деятельности по всему миру; они отстаивают позицию ВКА и

пропагандируют его цели и задачи.

3. Чтобы получить допуск на судейство на экстерьерных выставках под эгидой ВКА, судья должен иметь права для данной породы/группы пород этого ранга выставки, подтвержденные организацией –

членом ВКА или организацией, партнёром ВКА. Результаты выставок, где судят неавторизованные судьи, не признаются.

ІІ. СУДЕЙСКИЕ ПРАВА

1. Судейские права на каждую отдельную дисциплину (экстерьер, охотничьи испытания разных типов, состязания рабочих собак, аджилити, фристайл и т.д.) выдаются отдельно, вне зависимости от

прав, присвоенных данному лицу для судейства другой кинологической дисциплины. Судейские права не присваиваются автоматически вне зависимости от заслуг и достижений данного лица.

2. В системе Всемирного Кинологического Альянса существуют три категории экспертов по экстерьеру:

2.1. Клубное (региональное) судейство - судейские права на уровне клуба или региональной организации; судья такой категории не имеет право судить на выставках и состязаниях национального и международного уровня.

2.2. Национальное судейство – судейские права на уровне национальной организации; судья этой категории имеет право судить на выставках национального уровня (присуждать титул А-САС)

2.3. Международное судейство – судейские права на уровне ВКА; судья этой категории имеет право судить на выставках национального и международного уровня (присуждать титулы А-САС и А-САСІВ).

3. Списки судьей национальной и международной категории, утвержденные каждой организацией, должны быть опубликованы на веб-сайте данной организации. Списки судей международной категории высылаются каждый год не позже 30-ого января в центральный офис ВКА и публикуются на официальном веб-сайте

ВКА. Своевременно публикуются в случаях коррекции(внесения изменений). Судейские права каждого лица обновляются каждый год решением соответствующей комиссией организации, членом которой является судья.

4. Для судейства на выставках национального и международного уровня могут быть приглашены только судьи, опубликованные в списке своей организации и не имеющих текущих наказаний, связанными с временным или постоянным лишением судейских прав.

5. Судейские права выдаются, тестируются и лицензируются согласно принятым ВКА регламентом.

              ІV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕЙСТВА

1. Максимальное количество собак, которое судья имеет право судить за один выставочный день, ограничивается 120 особями (вне зависимости от количества выставок, которые проводятся в этот день), предпочтительно, чтобы количество собак не превышало 90.

2. Оптимальное количество собак в рамках одного дня – 50 особей. С переходом этой границы отпадает обязанность судьи составлять описание каждого индивидуально отсуженного экземпляра и он имеет право давать только оценку и указывать титул, если собака получает таковой на ринге.

3. Индивидуальный оценочный лист и диплом на каждую собаку выписывается секретарём и предоставляется судье на подпись, обязательно до того, как собака с владельцем уйдут из ринга. Подпись ставится лично судьей. В случае, когда для удобства судьи имеется печать, то печать так же ставит лично судья, он не имеет

права передавать печать третьим лицам, а так же работникам ринга, чтобы исключить возможность своевольного использования печати.

4. Все собаки, которые проходят экспертизу на ринге, вносятся в специально изготовленный для этой цели судейский лист с вписанным (как минимум) именем и номером собаки в каталоге; в судейский лист заносятся полученные собакой оценки и титулы. После окончания работы на ринге лист подписывается судьей. Судья

имеет право на копию судейского листа.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ

1. Во время всего пребывания, связанного с выставкой и особенно во время проведения самой выставки, судья выступает в роли представителя Альянса и должен иметь безупречное, достойное поведение по отношению к владельцам собак, организаторам и служебным лицам; поддерживать официальный внешний вид.

2. Судья на выставке не имеет право сам судить собак, которые находятся в его владении и находились в его владении менее чем 12 месяцев назад, а также собак, находящихся во владении его

родственников. Он также не имеет право выставлять собак на выставках, где входит в состав судейской бригады.

3. Судья имеет право организовать работу на ринге по своему усмотрению, если его порядок не входит в противоречие с выставочным положением ВКА и организации, на чьей выставке он судит.

4. Судья имеет право потребовать у ринговой бригады идентификации одной, нескольких или всех собак, выступающих на ринге (проверка по татуировочному номеру и по номеру микрочипа); но не имеет

права интересоваться данными собак, которых судит – ни их происхождением, ни их выставочными достижениями, ни их владельцами. Единственное исключение можно сделать по отношению к возрасту собаки, о котором можно поинтересоваться у секретаря ринга в случае, если возникли сомнения, что собака

неправомерно выступает в данном классе. Во время работы на ринге судье запрещается ознакамливаться с каталогом выставки.

5. Во время работы на ринге судья не имеет права:

5.1. Разговаривать с посетителями выставки за рингом;

5.2. Разговаривать с участниками выставки по вопросам, не связанными с работой на ринге;

5.3. Разговаривать с ринговой бригадой по вопросам, не связанными с работой на ринге;

5.4. Разговаривать по телефону (телефон судьи должен быть отключен по время работы на ринге);

5.5. Курить на территории ринга;

5.6. Употреблять спиртное на территории выставки и во время ее проведения;

5.7. Употреблять пищу на территорию ринга;

5.8. Покидать ринг, если это не связано с вопросами первостепенной важности. Если судье по уважительной

причине нужен перерыв вне отведённого для этого периода отдыха, то перерыв должен быть в промежутке между судейством пород и обязательно с предупреждением участников и ринговой бригады;

5.9. Судья не имеет право в личном разговоре и тем более в печатных и электронных масс-медиа ни оскорблять участников выставок и хендлеров, ни собак, которых имел возможность

судить, ни организаторов выставок, куда его пригласили в качестве судьи;

5.10. Судьям категорически запрещается принимать материальные и денежные подарки от организаторов, участников и хендлеров, за исключением обычных и общепринятых сувениров;

5.11. Судьи должны обеспечить честное и объективное судейство во время работы на ринге.

VII.ЖАЛОБЬІ И НАКАЗАНИЯ

1. Жалобы участников выставки, поданные во время выставки и связанные с методом судейства или полученных оценок, организаторы выставки рассматривают на месте и по выставочным положениям организации. Если выявлены нарушения, накладывается наказание. Наложенные в связи с этим наказания

регистрируются в региональном офисе ВКА.

2. Жалобы участников выставки, связанные с поведением судьи во время выставки, регистрируются в организации, которая проводит выставку, и передаются в организацию, членом которой является

судья. Такие жалобы рассматриваются в течении 30 дней с момента получения. Организация обязана выслать ответ в письменном виде с пояснениями, какие меры приняты в связи с жалобой. Наложенные в

связи с этим наказания регистрируются в региональном офисе ВКА.

3. Жалобы судьей по отношению к методам и способам проведения выставок, отказ возместить полностью расходы, размещение в гостинице и т.д., подаются в региональный офис ВКА той

организации, которая проводила выставку и рассматриваются в течении 30 дней региональным координатором отделения.

4. Жалобы организаторов выставки на судью и принесённый им ущерб (размещение судьи в гостинице, оплата дороги и т.д.), при подтверждении о принятом приглашении в случае, когда судья не

приехал, подаются в региональный офис ВКА той организации, членом которой является судья и рассматриваются в течении 30 дней региональным координатором отделения.

5. В случае, когда по поводу жалоб в 1-ом и 2-ом пунктах не могут быть приняты решения, жалобы и собранные по ним материалы передаются в региональный офис ВКА для рассмотрения.